Posts in Category: mp3

Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal

On 07.11.2019 by Yozshunos With 1 Comments - mp3


2001
Label: Ramp Records - Ramp 011,Ramp Records - 7243 5322582 7 • Format: CD Album • Country: Netherlands • Genre: Hip Hop •
Download Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal

Geplaatst op dinsdag 09 januarikeer bekeken. Def P over Danse Of The Floreadores - Duke Ellington - Hot Summer Dance Ware Aardverhaal - Onderstaand lees je de letterlijk vertaalde tekst, die ik uit verschillende Engelstaige boeken heb gehaald, heb vertaald en daar weer een verhaal van heb samengesteld.

Daarna heb ik dat weer in rapvorm gegoten en er de cd van gemaakt. Leuke achtergrondinfo dus voor de echte geinteresseerden, en meteen een 'kijkje in de keuken'. De complete bronvermelding staat in de cd zelf. Geloof het of niet, maar dit verhaal is gebaseerd op Help Me - Various - Thats Eurobeat Mega Nippon D.J.

Mix spijkerschriftteksten. Toen moderne geleerden deze teksten vanaf Sumerische kleitabletten vertaalden konden zij bijna niet geloven dat deze geschriften duizenden jaren voordat wij ook maar iets van ruimtevaart of het heelal afwisten zijn geschreven. Ver voordat we de evolutietheorie aannamen, en zelfs duizenden jaren voordat de Koran en de Bijbel werden geschreven is het nu volgende verhaal al vastgelegd.

In een ver, ver verleden, zo ver dat er nog geen levend wezen bestond, was er Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal dan donkere leegte en onbreekbare stilte. Ergens in het Soul Food - Re-UP - Remixes Collection Pt. 1 zweefde er een soort kosmisch ei dat een ongelooflijke hoeveelheid geconcentreerde energie bevatte.

Toen de druk zo groot werd dat zelfs dit krachtige ei het uiteindelijk niet meer kon houden, explodeerde deze levenswortel in een gigantische oerknal. The Big Bang Dankzij de onvoorstelbare complexiteitsdrang van de natuur klonterden atomen zich overal samen om allerlei vormen van materie, en uiteindelijk planeten te vormen. Door een wonderbaarlijke loop van omstandigheden ontstonden op enkele planeten leven.

Het volk van Nibiru werd door de eerste Aardmensen als een Godenvolk gezien. Ze noemden ze de Annunaki wat staat voor Hij die van boven naar de Aarde is gekomen. Even na vc. Het was niet de eerste keer dat hij deze inspannende ruimtereis maakte. Zo'n Op Nibiru was door een combinatie van de natuur en technologische gebruiken de atmosfeer dusdanig beschadigd en verdund dat het leven daar steeds meer in gevaar kwam. Niet alleen vanwege de in te ademen zuurstof, maar ook vanwege het ernstige broeikaseffect wat er voor zorgde dat de planeet zijn innerlijk opgeslagen warmte niet meer kwijt kon.

Wetenschappers concludeerden dat alleen door gouden platen hoog boven Nibiru op te hangen de planeet gered kon worden van de verandering in een bevroren en levensloze bol. Enki, de briljante wetenschapper die hij was, landde in de Persische golf en vestigde daar zijn basis, Eridu, aan de kust. Zijn plan was om het goud daar uit het water te filteren, maar omdat Country Joe McDonald - Doo Wop-Oh die manier niet genoeg goud gewonnen werd versterkte de crisis op Nibiru.

Ook had hij Enlil, zijn Show Me - Various - My Fair Lady - Original Soundtrack Recording, meegenomen. Enlil was dan wel niet zijn oudste zoon, maar omdat zijn moeder, Antu, de halfzus van Anu was kwam Enlil toch het meest in aanmerking.

Niet gefascineerd door de mysteries van de natuur, maar iemand die van aanpakken wist en ervoor zorgde dat het werk gedaan werd. En het werk wat gedaan moest worden, volgens alle studies, was al het goud delfen uit mijnen, daar waar het het meest aanwezig was: Zuid Afrika.

Bittere argumenten braken uit over het project zelf, maar ook tussen de rivalerende halfbroers. Uiteindelijk gingen ze erom loten. Het tweede bezoek wat Anu aan de Aarde bracht kwam door een ander onverwacht noodgeval.

Veertig Nibirujaren na de eerste landing was er muiterij uitgebroken onder de Annunaki die in de mijnen te werk waren gesteld. Ze hadden meer dan genoeg van het vieze en zware mijnwerk en de onderlinge jaloezie en tegenstrijdigheden tussen Enlil en Enki. De Annunaki die onder het gezag van Enki in Zuid Afrika werkten weigerden nog langer in de mijnen te werken en namen Enlil gevangen als gijzelaar toen hij daar was om de crisis te verhelpen.

Al deze belangrijke gebeurtenissen zijn allemaal nauwkeurig bijgehouden en opgeschreven. Ze zijn millenia later aan de Aardmensen verteld omdat de Annunaki vonden dat wij het recht hadden om te weten hoe alles voor ons begonnen was. Een raad van Goden werd bijeen gebracht. Enlil stond er op dat Anu weer naar de Aarde kwam om Enki te recht te stellen.

In het bijzijn van alle bijeen gebrachtte leiders beschreef Enlil de loop van alle gebeurtenissen en beschuldigde Enki ervan de muiterij te leiden. De muiters vertelden echter een ander verhaal en Anu kon hun standpunt goed begrijpen. Ze waren nu eenmaal kosmonauten en geen mijnwerkers en het zware werk was ondragelijk voor ze geworden.

Ondanks het feit dat de Annunaki in staking waren moest het delven naar goud toch door gaan. Er was immers geen andere manier om het leven op Nibiru te redden. De leiders van de Annunaki stonden al flink onder druk toen de briljante Enki met een oplossing kwam. Hij legde uit dat hij met zijn medische afdelingschef, Ninti Ninharsag, verscheidene expirimenten had uitgevoerd met de al reeds op Aarde levende aapmensen.

Hij wist al dat er een genetische overeenkomst bestond tussen de Annunaki en deze primitieve wezens en zijn plan was om deze op te waarderen door ze wat van hun eigen genen mee te geven. Deze kruising kon zelf geen kinderen baren, dus elke keer moest een Annunakivrouw als draagmoeder fungeren.

Door van hun eigen fouten te leren werden Enki en Ninharsag steeds behendiger in het verbeteren van deze Gemengde Werkers tot ze uiteindelijk het perfecte model hadden bereikt. Nu de Annunaki vruchtbare bediendes hadden die zichzelf konden voortplanten duurde het niet lang meer voor het goud in overvloed werd geproduceerd. De zeven werkterreinen waar het goud gewonnen werd groeiden uit tot steden waar de mensen redelijk zelfstandig konden werken.

De Annunaki op Aarde, evenals de op satelieten gestationeerde Annunaki kregen steeds meer vrije III Hymne À Lamour - William Bolcom - Sergiu Luca, American Composers Orchestra, Dennis Russell Dav en raakten al gauw gewend aan een makkelijk leven. Ondanks de protesten van Enlil namen ze zelfs de dochters van de mens als hun eigen vrouwen en verwekten zo ook een nieuw soort kinderen.

Enlil vond de hele missie steeds perverser worden maar hoefde zich hier echter niet lang meer aan te irriteren. Aan dit alles kwam namelijk een eind door het begin van de zondvloed.

Door wetenschappelijke observaties was het voor de Annunaki al geruime tijd bekend dat de ijskap die zich op het Antartische continent opbouwde onstabiel aan het worden was. De eerstvolgende keer dat Nibiru de Aarde zou passeren tussen Mars en Jupiter zou zijn gravitatie waarschijnlijk het wegslippen van een enorme ijsmassa betekenen.

Dit zou een wereldwijde vloedgolf te weeg brengen die alle oceanen en de Aardtemperatuur abrubt zou veranderen en allerlei tyfonen en orkanen zou veroorzaken. In overleg met Anu gaf Enlil de opdracht alle ruimteschepen klaar te maken voor een totale evacuatie van de Aarde. Maar wat moeten we dan met de mensen doen? Laat de mens maar omkomen! Hij liet alle Annunaki zweren dit geheim te houden zodat de mensen niet in paniek hun evacuatieplannen zouden belemmerren.

Enki legde de eed af met tegenzin, maar zocht toch Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal een andere oplossing. Terwijl hij net deed of hij tegen een Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal praatte gaf hij zijn trouwe volger Ziusudra instructies om een Tibatu of Sulili te bouwen.

Dit was een rond soort schip wat zowel boven als onder Muistipalapelit - Stam1na - Raja kon varen. Hij vertelde Ziusudra hier met zijn hele familie in te gaan en genoeg verschillende beesten mee te nemen om een lange tocht te kunnen overleven. Hij gaf hem navigatiegereedschap en droeg hem op het schip naar de opvallende tweepuntige berg Ararat in het Oosten te varen.

Zo hoopte Enki dat het Aardse leven toch niet helemaal zou uitsterven. Tegen de tijd dat deze ramp plaats vond waren er niet alleen halfgoden op Aarde. Sommige Annunaki hadden op Aarde kinderen gebaard die in zekere zin ook een soort Aardlingen waren. Sommigen gingen mee terug naar Nibiru, maar anderen bleven samen met de overige Annunaki in een orbit om de Aarde draaien.

Zo wekten zij de suggestie dat zij niet voorgoed vertrokken, maar vanaf boven de situatie in de gaten bleven houden. En dat deden ze inderdaad. Nadat er een immense vloedgolf over de Aarde was gestroomd en alle regenbuien weer gestopt waren verschenen de hoogste bergtoppen weer in de eerste zonnestralen die door de vele regenwolken overal regenbogen veroorzaakten. Toen Enlil er achter kwam dat het menselijke soort de ramp overleeft had was hij eerst woedend, maar dat bedaarde snel.

Hij bedacht dat de Annunaki nog wel op Aarde konden blijven, maar dat zij dan tijdens de wederopbouw van al hun nederzettingen de mens zoveel mogelijk de gelegenheid moesten geven zich weer te vermenigvuldigen. Hij vond dat de productie van het goud zo snel mogelijk weer op gang moest komen, maar dat de mens nu niet meer als slaaf maar als partner behandeld moest worden. Ze konden de twee-toppige berg Ararat nog steeds als een landingsbaken gebruiken, maar moesten wel op de dertigste paralel bij de Nijlbanken twee kunstmatige bergen oprichtten.

Om het menselijke ras te laten overleven, vermenigvuldigen en optimaal te benutten gaven de Annunaki hen de kans om in drie staten een beschaving op te bouwen. Zaden voor vitale gewassen werden van Nibiru overgebracht, dieren werden gedomesticeerd en de technieken om klei en metaal te bewerken werden doorgegeven. Dit laatste leerde de Annunaki ons natuurlijk voornamelijk uit eigen belang omdat goud nog altijd hun enige reden van verblijf hier was.

Sinds de zondvloed was Nibiru nog een keer langs de Aarde gekomen. Belangrijke overlevingsmaterialen werden naar de Aarde gebracht, maar weinig waardevols werd er teruggezonden. Het werd nu noodzakelijk om naar verborgen metaaladers te zoeken, tunnels Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal schachten te graven en rotsen op te blazen.

De mens moest met Last Rockers - Various - Cherry Red Music Catalogue Demo 82 gereedschap uitgerust worden om het goud te bemachtigen wat de Annunaki met hun laserstralen blootlegden. Gelukkig had de overstroming ook nog positieve kanten doordat het verschillende goudaders had blootgelegd, uitgewassen en zo rivierbeddingen met goudklompjes, grind en blubber had opgevuld.

Dit goud was makkelijker te pakken te krijgen, maar ook moeilijker te bereiken en te vervoeren. Vooral aan de andere kant van de grote oceaan lag er veel van dit soort goud voor het grijpen dus de Annunaki zochten al naar een manier om dit te verschepen.

Nu Nibiru weer zo vlak bij de Aarde stond kwam ook de grote Anu weer Het Volk Van Nibiru - Def P - Het Ware Aardverhaal staatsbezoek samen met zijn echtgenoot Antu. Anu wou zien hoe de mens nu met de zware metalen werktuigen werkte en hoe de operatie aan de andere kant van de wereld verliep.

Hij wou ook zien of er alweer genoeg goud was opgeslagen om een volle scheepslading naar Nibiru te sturen. Om indruk op Anu te maken hadden de Annunaki aan de andere kant van de grote oceaan de gouden stad Uruk gebouwd.

In Zuid Amerika zijn nog verscheidene restanten van zulk soort gouden steden te bezichtigen. Na het jaar voor Christus en het laatste bezoek van Anu is er niet zo veel meer van het Annunaki-verhaal bekend. De mens was weer aan het lot overgelaten en moest het voortaan op eigen krachten zien te redden. Bron: Niburu. Inloggen: Ingelogd blijven. Wachtwoord vergeten? UFO's en Graancirkels Wetenschap.

Def P over Het ware aardverhaal.


Sitemap

Allegre - Georges Migot, Marie-Claude Chevalier-Dume, Claude Bardon, Alain Courmont, Trio Courmont -, Terminus Mexico - Thiery Parrot - Mirror Match Confession, Valentina Greco - Notte DellEstate, The White Flash - Various - Rock The Disco 2, Over You (Deepah Dub) - Various - Miami Sampler 2001

6 Comments

 1. Reply
  Tekora 08.11.2019
  Dec 20,  · Het Ware Aardverhaal. Het Ware Aardverhaal. Skip navigation Sign in. Search. Loading Close. This video is unavailable. Het ware aardverhaal??. Def-P .
 2. Reply
  Nejinn 09.11.2019
  Songtexte von Def P mit deutschen Übersetzungen, Het ware aardverhaal? Geloof het of niet; Van niets naar alles; Het volk van Nibiru; De eerste mens; De zondvloed; Het lot van de mens; De grote vraag; Ondergang of alternatief? Het eind der tijden; Van alles naar niets; Pascal-rascal.
 3. Reply
  Garamar 09.11.2019
  Mar 12,  · ANNUNAKI Def P HemmetieHak. Category Music; Song Blade - Intruder; Artist Marl Isham; Album Varese Sarabande: A 25th Anniversary Celebration.
 4. Reply
  Yozshubar 16.11.2019
  Aan het Volk van Nederland (English: To the People of the Netherlands) was a pamphlet distributed by window-covered carriages across all major cities of the Dutch Republic in the night of 25 to 26 September It claimed the entire political system, dominated by the Orange hereditary stadtholderate, was corrupt and had to be overthrown in favour of a democratic republic.
 5. Reply
  Voodookasa 17.11.2019
  Nov 29,  · * Def P over het Ware Aardverhaal - Onderstaand lees je de letterlijk vertaalde tekst, die ik uit verschillende Engels talige boeken heb gehaald, heb vertaald en daar weer een verhaal van heb samengesteld. Geloof het of niet, maar dit verhaal is gebaseerd op prehistorische spijkerschriftteksten.
 6. Reply
  Vujas 12.11.2019
  Geplaatst op dinsdag 09 januari @ , keer bekeken. Def P over het Ware Aardverhaal - Onderstaand lees je de letterlijk vertaalde tekst, die ik uit verschillende Engelstaige boeken heb gehaald, heb vertaald en daar weer een verhaal van heb samengesteld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright frostseekerbearonanaralore.info
Theme By SiteOrigin